Που θα μας βρείτε
Πλάτωνος 51-53, Αθήνα, Τ.Κ. 10441,
info@eltech-lift.gr
T: +30.210.8839758
Ώρες Λειτουργίας
Δευ-Παρ: 09.00-16.00
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης
+30.6932558037
Πίσω

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία ELTECH – LIFT TECHNOLOGY δραστηριοποιείται στο χώρο των ανελκυστήρων, ανυψωτικών και κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων από το 2007 με ιδρυτή τον Αλτσαντζή Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον κλάδο.
Η κατάλληλη δομή και οργάνωση της εταιρίας από έμπειρο προσωπικό και ο σύγχρονος εξοπλισμός μαζί με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και διαρκή εκπαίδευση εξασφαλίζουν την ανάληψη, εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων.
Η ELTECH – LIFT TECHNOLOGY έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για τη

Εγκατάσταση, Συντήρηση και Αναβάθμιση Ανελκυστήρων, Ανυψωτικών και Κυλιόμενων Κλιμάκων και Διαδρόμων

ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 13015+Α1 αναφορικά με τη συντήρηση για ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες και την εκπόνηση οδηγιών συντήρησης σε ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες/ κυλιόμενους πεζοδρόμους.

Όραμα της ELTECH – LIFT TECHNOLOGY είναι:

 1. Η πλήρης συμμόρφωση της με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργίας της, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 2. Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της.
 3. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.
 4. Η λειτουργία της μέσα σε ένα πλαίσιο όπου το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα θα είναι το ελάχιστο δυνατό και οι εργαζόμενοί της θα εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια και υγεία.
 5. Η κατανόηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων μερών της.


Ως εκ τούτου η ELTECH – LIFT TECHNOLOGY έχει θέσει, παρακολουθεί και ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ετησίως μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση της ELTECH – LIFT TECHNOLOGY δεσμεύεται:

 1. Για τη διαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στη λειτουργία της, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 2. Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 3. Για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης την πρόληψης της ρύπανσης.
 4. Για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και για διαρκή βελτίωση στις επιδόσεις της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
  Η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της ELTECH – LIFT TECHNOLOGY
 5. Ανασκοπείται περιοδικά – ετησίως στην Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για την εταιρεία.
 6. Γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, η οποία βεβαιώνεται ότι η Πολιτική είναι κατανοητή και εφαρμόζεται.
 7. Είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Είμαστε κοντά σας για ότι χρειαστείτε!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ

Πελάτες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Θέλετε να συζητήσουμε
για το επόμενο έργο σας;

Η εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση στην μελέτη – εγκατάσταση – συντήρηση – επισκευή & ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρων, αναβατορίων, κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων.